MODUL SIEŤOVEJ LICENCIE

150,00 €
bez DPH
od 2. licencie cena 120 EUR

Jedná sa najkomfortnejší spôsob prenosu licencie.

Pokiaľ máte zakúpenú len jednu licenciu a chcete používať program na viacerých počítačoch,
môžete licenciu medzi počítačmi jednoduchým spôsobom prenášať, a to vytvorením sieťovej licencie.

Licenciu nemusíte pri skončení práce prenášať. Stačí program vypnúť a licencia sa sama uvoľní.
Následne môžete aktivovať program na akomkoľvek inom počítači.

Program použije licenciu zo servera a zablokuje ju počas doby, kým je spustený.

Pre vytvorenie sieťovej licencie je potrebné aby bol počítač pripojený ma internet.

Výhody:
-  keď odchádzate z práce, nemusíte myslieť na to aby ste nezabudli preniesť licenciu, stačí program vypnúť.
-  máte program nainštalovaný na dvoch počítačoch (vy a kolega) a potrebujete spustiť program ale kolega odišiel  
   s notebookom. Nemusíte mu volať a čakať kým Vám prenesie licenciu. Jednoducho si program spustíte.

Podrobný popis sieťovej licencie...