Kontakt

ATCON SYSTEMS, s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava

tel.,fax: +421 2/4342 3999                    
e-mail: atcon@atcon.sk

IČO: 35866535
IČ DPH: SK2021745649

Oddelenia firmy :

Oddelenie technickej podpory a hotline
 tel.: +421 2/4342 6321                                 
 e-mail: servis@techcon.sk , hotline@techcon.sk
 
Oddelenie obchodu a služieb
 tel.: Bratislava:            +421 2/4342 3999      
 tel.: Banská Bystrica: +421 48/416 4196
 e-mail: obchod@techcon.sk
 
Management firmy :
Konateľ spoločnosti 
 Ing. Marek Cimmermann
 tel.: +421 2/4342 3999
 
Obchodný riaditeľ
 Mgr. Štefan Kopáčik
 tel.: +421 48/4164 196
 

TECHCON NA FACEBOOKU