Podmienky podpory

Podpora pre užívateľov programu TechCON:

Podporu poskytujeme: Pondelok až piatok, v čase od 9:00 do 16:00.

Bezplatná podpora :

Bezplatnú podporu poskytujeme pre užívateľov plnej verzie (najnovšie vydanie).
Maximálna dĺžka podpory je 5 hodín za kalednárny rok.

Platená podpora :

Pre ostatné verzie  ponúkame platenú podporu v cene 60 EUR/12 mesiacov.