Firemné verzie (obmedzené verzie)

Vydané inštalácie

Verzia 11.0, 11.1, 11.2 (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11)

Firma
Krajina
Verzia programu (link)
Patch
Dátum vydania
Podpora
SK
6.3.2024
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
CZ
6.3.2024
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
CZ
TechCON X - GiacoCAD (11.1)
6.3.2024
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod a kanalizácia (verzia 1.0)
 • Tabuľkový výpočet podlahového vykurovania
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline

Verzia 10.0, 10.1, 10.2 (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11)

Firma
Krajina
Verzia programu (link)
Patch
Dátum vydania
Podpora
SK
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie a chladenie
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
SK
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod a kanalizácia (verzia 2.0)
 • Tabuľkový výpočet podlahového vykurovania
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
CZ
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod a kanalizácia (verzia 2.0)
 • Tabuľkový výpočet podlahového vykurovania
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
SK
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Návrh bytových výmenníkových a meracích staníc
 • Vnútorný vodovod a kanalizácia (verzia 2.0)
 • Tabuľkový výpočet podlahového vykurovania
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
CZ
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Návrh bytových výmenníkových a meracích staníc
 • Vnútorný vodovod a kanalizácia (verzia 2.0)
 • Tabuľkový výpočet podlahového vykurovania
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
SK
18.4.2024
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod a kanalizácia (verzia 2.0)
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
CZ
18.4.2024
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod a kanalizácia (verzia 2.0)
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
SK
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod a kanlizácia (verzia 1.0)
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
SK
TechCON X - GiacoCAD (10.0)
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
CZ
TechCON X - 10.0 SCHÜTZ
21.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie
 • Tabuľkový výpočet podlahového vykurovania
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
SK
TechCON X - 10.2 VIEGA
2.5.2024
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod (verzia 2.0)
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
CZ
TechCON X - 10.2 VIEGA
2.5.2024
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod (verzia 2.0)
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky

Verzia 9.0, 9.1, 9.2 (Windows 7, Windows 8, Windows 10)

Firma
Krajina
Verzia programu (link)
Patch
Dátum vydania
Podpora
CZ
TechCON X - HERZ CAD (9.0)
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
SK
TechCON TD X 9.0 - Technoline
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Podlahové vykurovanie - Tabuľkový výpočet
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
CZ
TechCON TD X 9.0 - Technoline
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Podlahové vykurovanie - Tabuľkový výpočet
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
SK
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Tabuľkový výpočet podlahového vykurovania
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
SK
TechCON X - DANFOSS (9.2)
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Dimenzovanie chladiacich sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Návrh bytových výmenníkových staníc
 • Vnútorný vodovod (verzia 2.0)
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
SK
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Vnútorná kanalizácia (verzia 2.0)
 • Návrh prečerpávacích zariadení
 • Návrh kanalizačných šácht
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline
CZ
20.12.2023
Verzia obsahuje moduly:
 • Vnútorná kanalizácia (verzia 2.0)
 • Návrh prečerpávacích zariadení
 • Návrh kanalizačných šácht
Podpora pre verziu:
 • Aktualizácie Databázy
 • Opravné balíky
 • Zľavnený Hotline

 

Čím sa odlišuju firemné verzie (obmedzené verzie) od plnej verzie ?

1. Obmedzená databáza

Firemné verzie slúžia na propagáciu produktov firmy, pre ktorú bola verzia vyhotovená.
Preto sú firemné verzie obmedzené len na produkty výrobcov, ktorí nie sú pre danú firmu priami konkurenti.
Databáza týchto verzií preto oproti plnej verzii zväčša obsahuje výrazne menej výrobcov.

2. Obmedzená funkcionalita

Firemné verzie obsahujú funkcie potrebné pre spávny a komfortný návrh produktov danej firmy.
Funkcie pre návrh ostatných produktov sú zvačša obmedzené na základnú úroveň.
To znamená, že firemné verzie neobsahujú balík bonusových funkcií (vyše 145 funkcií), ktoré ešte viac uľahčujú a urýchľujú kreslenie a vyladenie výpočtov.

Sú firemné verzie (obmedzené verzie) vhodné pre profesionálnu prácu ?

Odpoveď je jednoznačná. Áno sú vhodné pre profesionálnu prácu.

Rozdiel medzi plnou verziou je len v komforte. Rozhodnutie je na Vás.
Jednoducho povedané - do cieľa Vás odvezie Fabia rovnako dobre ako Mercedes. Otázka stojí len na tom, v čom sa chcete viezť...