Nápoveda pre registráciu

Stlačením tlačidla Získať autorizačný kód sa užívateľ presunie do výkonnej časti, kde má dve možnosti pokračovania: 

1. Užívateľ ešte nie je zaregistrovaný:

V prípade prvého spustenia programu (inštalácia ešte nebola zaregistrovaná), stlačením tlačidla Zaregistrovať sa užívateľovi zobrazí samotný registračný formulár, ktorý vyplní a následne potvrdí tlačidlom Zaregistrovať. Tým je inštalácia programu zaregistrovaná a údaje užívateľa sú uložené v databáze užívateľov. Užívateľovi sa na novej obrazovke zobrazia prihlasovacie meno, heslo a autorizačný kód. (Autorizačný kód prepíšte alebo skopírujte do registračného dialógu programu TechCON). Systém takto zaregistrovanému užívateľovi automaticky zašle autorizačný kód a prihlasovacie údaje (meno a heslo) aj na jeho e-mailovú adresu zadanú v prihlasovacom formulári.

2. Užívateľ už je zaregistrovaný:

V prípade, že jedna z inštalácií programu už bola zaregistrovaná a užívateľ je registrovaný v databáze užívateľov, môže sa užívateľ na tomto mieste priamo prihlásiť zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Následne sa mu zobrazí registračný formulár vyplnený jeho údajmi, ktoré môže ľubovoľne upravovať a meniť. Vykonané zmeny potvrdí tlačidlom Zmeniť údaje, prípadne zrušiť zmeny stlačením tlačidla Vráť údaje. 

Okrem zmeny osobných registračných údajov má užívateľ možnosť zaregistrovať novú (ďalšiu) inštaláciu programu TechCON stlačením červeného tlačidla Nová inštalácia. V tomto prípade už stačí iba zadať registračný kód ďalšej inštalácie a potvrdiť ho tlačidlom Zaregistrovať. Ďalšou možnosťou pre užívateľa je zmena svojich prihlasovacích údajov (stlačením tlačidla Zmeniť meno / heslo.)