Modul - Vnútorný vodovod

     Grafická obsluha modulu je analogická s modulom vykurovacej potrubnej siete. Modul rieši návrh zariaďovacích predmetov, výtokových armatúr, zásobníkov TÚV, cirkulačného potrubia a samotný výpočet dimenzií a tlakových strát potrubných rozvodov vnútorného vodovodu. Samozrejmosťou je aj výpočet prietokov, izolácií a dimenzií cirkulačného potrubia.  

     Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre vodovod, s kótami a podrobným popisom.

     Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.