Modul - Vykurovanie

     Program umožňuje projektantovi kresliť súčasne v 2D a 3D zobrazení, čím sa zvyšuje prehľadnosť projektovania a možnosť slobodnej, neobmedzenej práce pri návrhu. Na základe výsledkov z tepelných strát program navrhne poľa požiadaviek projektanta kotol a vykurovacie telesá. Jednotlivé zariadenia vykurovacej sústavy (ventily, šupátka, rozdeľovače, EN a pod.) si projektant vyberá z katalógov a vkladá priamo do projektu v podobe 3D objektov.Tieto objekty obsahujú všetky potrebné informácie pre výpočet a výpis prvkov. Pri zadávaní potrubných rozvodov kreslí užívateľ čiaru, no program automaticky generuje 3D potrubie v tvare valca. Program kontroluje umiestnenie potrubí v projekte a v prípade kolízie projektanta ihneď upozorní. Výsledné dimenzovanie s posúdením tlakových strát sa vykoná na záver. Vo výpočte program navrhne dimenzie potrubí, vypočíta tlakové straty v úsekoch a nastaví škrtenie ventilov na vykurovacích telesách. V prípade návrhu vyvažovacich ventilov a regulátorov diferenčného tlaku, je výsledkom výpočtu aj vyregulovanie vykurovacej sústavy s nastavením škrtenia na vyvažovacích ventiloch. Program navrhuje aj 3- a 4-cestne ventily. Vykurovacie telesá je možné napojiť na kotol priamo (v ležatom rozvode), alebo cez rozdeľovač. Pre napojenie vykurovacieho telesa si projektant volí celú sadu napojenia pozostávajúcu z jednotlivých armatúr. Sady sú preddefinované, prípadne ich je možné vyskladať a uloziť do súboru pre ďalsie použitie.

Program takto dokáže presne vyšpecifikovať výpis prvkov a vypočítať výslednú cenovú kalkuláciu.