Ako preniesť licenciu v plnej verzii TechCON X ?

26.01.2020

Nový prenos licencie (sieťová licencia)

Pokiaľ máte zakúpenú len jednu licenciu a chcete používať program na viacerých počítačoch,
môžete licenciu medzi počítačmi jednoduchým spôsobom prenášať, a to vytvorením sieťovej licencie.

Pre vytvorenie sieťovej licencie je potrebné aby bol počítač pripojený ma internet.

 

A) Vytvorenie sieťovej licencie (prenos licencie):

1. Prejdite do záložky <S.O.S.>.
2. Stlačte tlčítko “Vytvoriť sieťovú licenciu”

   

3. Zobrazí sa okno s upozornením, že inštalácia programu ktorú práve používate sa vypne. Okno potvrďte.
4. Následne Vás program vyzve na zadanie Názvu licencieBezpečnostného kódu.
    Do oboch políčok zadajte ľubovoľné slovo alebo číslo, ktorými túto licenciu jednoznačne pomenujete.
    Napr.: Názov licencie: Moja firma123, Bezpečnostný kód: mojPocitac225
   

  

   UPOZONENIE: Tieto dva údaje sú potrebné pre ochranu Vašej licencie, aby ste ju vedeli identifikovať len vy a nikto iný.
    Preto nepoužívajte názov alebo kód v štýle 1111, 12345 a pod.
    Licencia bude totiž uložená  na server a po získaní týchto dvoch údajov by ju mohol použiť niekto iný!

   Okno potvďte stlačením “OK”. Program sa vypne a deaktivuje.
 

 B) Aktivácia programu pomocou sieťovej licencie: 

1. Po spustení programu, ktorý ešte nie je aktivovaný (na akomkoľvek počítači, teda aj na tom kde ste práve        
    program deaktivovali), kliknite v spodnej časti modrého okna na jedno z týchto tlačítok:

2. Program Vás opäť vyzve na zadanie Vášho Názvu licencieBezpečnostného kódu. Zadajte tie, ktoré ste   
    použili pre vytvorenie sieťovej licencie, ktorú chcete teraz preniesť zo serveru na tento počítač.
    V našom príklade to sú: Názov licencie: Moja firma123, Bezpečnostný kód: mojPocitac225

   Oba údaje sa v počítači uložia a pri ďalšom spustení sa do okna automaticky vyplnia, čo uľahčí aktiváciu.

    Okno potvďte stlačením “OK”. Program aktivuje a spustí.
 

Ľavé tlačítko: “Spustiť program ako sieťovú licenciu“

Jedná sa najkomfortnejší spôsob prenosu licencie.

Licenciu nemusíte pri skončení práce prenášať. Stačí program vypnúť a licencia sa sama uvoľní.
Následne môžete aktivovať program na inom počítači (podľa bodu B).

Program použije licenciu zo servera a zablokuje ju počas doby, kým je spustený.
To znamená, že pokiaľ je program spustený, nemôžete týmto Názvom licencie a Bezpečnostným kódom
aktivovať iný program na inom počítači. Po zatvorení programu sa licencia automaticky odblokuje.

UPOZORENIE: Pri spustení programu musí byť počítač vždy pripojený na internet !

Výhody:
-  keď odchádzate z práce, nemusíte myslieť na to aby ste nezabudli preniesť licenciu, stačí program vypnúť.
-  máte program nainštalovaný na dvoch počítačoch (vy a kolega) a potrebujete spustiť program ale kolega odišiel  
   s notebookom. Nemusíte mu volať a čakať kým Vám prenesie licenciu. Jednoducho si program spustíte.

Automatické prihlasovanie:

Pri aktivácii programu (podľa bodu B), môžete v okne pre zadanie Názvu licencie a Bezpečnostného kódu,
zaškrtnúť voľbu Prihlasovať sa automaticky. Pri ďalšom spustení sa program ihneď spustí bez zobrazenia “modrého okna“.

Zrušenie automatického prihlasovania:

Pokiaľ potrebujete pracovať offline je nutné preniesť licenciu na počítač použitím pravého tlačítka. K tomu však potrebujete
opäť zobraziť “modré okno“. Prejdite do záložky <S.O.S.> a odtlačte tlačítko “Automatické prihlasovanie”.

 

Pravé tlačítko: “Preniesť licenciu natrvalo na tento počítač”

Pri tomto spôsobe prenosu licencie sa licencia po aktivácii programu zo serveru odstráni.
Preto po zatvorení programu nie je možné aktivovať ďalší program na inom počítači použitím tohto
Názvu licencie a Bezpečnostného kódu
!

Aby ste to mohli spraviť, musíte po skončení práce na tomto počítačí liceniu opäť preniesť. To znamená, že musíte v záložke S.O.S.
opäť vytvoriť z tejto licencie sieťovú licenciu (podľa bodu A). Môžete však ponechať rovnaký Názov licencie a Bezpečnostný kód.

UPOZORENIE: Pri prvej aktivácii programu musí byť počítač pripojený ma internet!
Pri ďalšom spustení programu už pripojenie nie je nutné a program môže pracovať aj offline.

Výhody:
-  Tento spôsob licencie je preto vhodný aj v prípade, keď potrebujete používať program v miestach bez internetového pripojenia.