BIM export modul

900,00 €
bez DPH
Trvalá licencia

Podpora projektov pre BIM v programe TechCON X !
Projekty vytvorené v TechCONe bude možné exportovať do formátu IFC.

Ako funguje BIM v TechCONe ?

Pokiaľ máte obavu z prechodu na projekty v BIM, netrápte sa !
Všetky projekty, ktoré vytvárate v TechCONe, robíte v BIMu, bez toho, aby ste o  tom vedeli, už od roku 2003.

TechCON je totiž na princípe BIMu postavený od základov od roku 2003 :
1. celý projekt kreslíte vždy v 3D
2. projekt skladáte z 3D objektov a každý je naplnený dátami - teda z BIM objektov.

Takže pre vytvorenie projektu BIM v TechCONe nepotrebujete urobiť vôbec nič.
Stačí Vám nakresliť projekt a odladiť výpočty tak, ako to robíte vždy.
Následne odladený projekt jednoducho exportuje do formátu IFC.
TechCON skonvertuje celý projekt do objektov BIM a tie následne uloží do formátu IFC.

Čo je formát IFC ?

Formát IFC je výmenný formát, určený pre projekty v BIMe.
Dá se importovať do programov ako sú Revit, Allplan, Linear, ArchiCAD a pod.
a celú vašu sústavu tak môžete vložiť do existujúcich BIM projektov.
Projekt vo formáte IFC si taktiež môžu Vaši klienti ľahko zobraziť v rôznych bezplatných prehliadačoch.
(ako napr. Autodesk Viewer, SolidWorsk a pod.)

Bližšie info nájdete tu: TechCON X + BIM - (export projektu do IFC) | TechCON