TechCON X + BIM - (export projektu do IFC)

14.06.2023

Podpora projektov pre BIM v programe TechCON X - už v predaji !
Projekty vytvorené v TechCONe bude možné exportovať do formátu IFC.

Pre vyžiadanie cenníku nás kontaktujte na:

e-mail: obchod@techcon.sk
tel.:     +421 48/416 4196
           +421 2/4342 3999

Ako funguje BIM v TechCONe ?

Pokiaľ máte obavu z prechodu na projekty v BIM, netrápte sa !
Všetky projekty, ktoré vytvárate v TechCONe, robíte v BIMu, bez toho, aby ste o  tom vedeli, už od roku 2003.

TechCON je totiž na princípe BIMu postavený od základov od roku 2003 :
1. celý projekt kreslíte vždy v 3D
2. projekt skladáte z 3D objektov a každý je naplnený dátami - teda z BIM objektov.

Takže pre vytvorenie projektu BIM v TechCONe nepotrebujete urobiť vôbec nič.
Stačí Vám nakresliť projekt a odladiť výpočty tak, ako to robíte vždy.
Následne odladený projekt jednoducho exportuje do formátu IFC.
TechCON skonvertuje celý projekt do objektov BIM a tie následne uloží do formátu IFC.

Čo je formát IFC ?

Formát IFC je výmenný formát, určený pre projekty v BIMe.
Dá se importovať do programov ako sú Revit, Allplan, Linear, ArchiCAD a pod.
a celú vašu sústavu tak môžete vložiť do existujúcich BIM projektov.
Projekt vo formáte IFC si taktiež môžu Vaši klienti ľahko zobraziť v rôznych bezplatných prehliadačoch.
(ako napr. Autodesk Viewer, SolidWorsk a pod.)

Aké sú výhody exportu z TechCONu oproti priamemu vytvoreniu projektu napr. v Revite ?

Na rozdiel od projektu vytvorenom v Revite, export z programu TechCON obsahuje v BIM objektoch všetky dostupné údaje:

- Základné údaje objektu: poschodie, miestnosť, výšku od podlahy a pod.
- Aktuálne výpočtové údaje objektu: teplota vody, prietok, rýchlosť prúdenia, nastavenie ventilu a pod.
- Komplexné technické údaje objektu: drsnosť potrubia, materiál, tepelná vodivosť, výkony, súčiniteľa a pod.

Pre každý BIM objekt v TechCONe je navyše možné:
- zvoliť ktoré vlastnosti sa majú exportovať
- pridať ľubovoľný počet vlastností pre každý BIM objekt nezávisle

Exportom do IFC to však zďaleka nekončí !

Keďže sa jedná o rozsiahlu problematiku a časovo náročné riešenie, rozdelili sme vývoj pre podporu BIM na viac fáz
tak, aby sme mohli prinášať podporu pre BIM priebežne.

 

Plán vývoja modulu BIM v programe TechCON:

1. Fáza – rok 2023 Export projektu vykurovania, vodovodu a kanalizácie do formátu IFC
2. Fáza – rok 2024 Funkcie pre riešenie kolízií a obchádzanie potrubí, medziúrovňové poschodia,
reálne výšky podlaží sa zohľadnením výšok konštrukcií podláh

 

Ukážka projektov exportovaných z TechCONu do IFC: