ZTI

350,00 €

modul obsahuje :

  •  vnútorná kanalizácia,
  •  vnútorný vodovod,
  •  prečerpávacie stanice pre kanalizáciu