Tepelné zisky

395,00 €
bez DPH

Možné dokupiť k edíciám HEATING, HEATING PLUS, ARCHITEKT a PROFESSIONAL.

Rozširujúci modul obsahuje:

Výpočet tepelnej záťaže podľa normy STN 73 0548.