Skúšobná verzia

0,00 €
bez DPH
Verziu nemusíte objednávať... Link na stiahnutie nájdete nižšie, v popise verzie.

Professional edition - Skúšobná verzia

vyskúšajte si kompletnú edíciu programu a naplno využívajte všetky moduly a funkcie

Slovenská verzia: stiahnuť skúšobnú verziu (SK) 
Česká verzia:        stiahnuť skúšobnú verziu (CZ)

UPOZORNENIE - skúšobná verzia je určená len na vyskúšanie funkcií programu, a preto:
- neumožňuje uložiť projekt do formátu DXF ani PDF
- neumožňuje exportovať a tlačiť výsledky výpočtov a špecifikáciu produktov
- projekt vytvorený v škúšobnej verzii sa nedá otvoriť v žiadnej inej verzii (ani v plnej verzii)
  Ak si zakúpite plnú verziu projekty zo skúšobnej verzie Vám skonvertujeme a môžete ich ďalej spracovať.

Skúšobná verzia je v edícii Professional edition + TZ, a obsahuje :

  • TS - modul pre výpočet tepelných strát STN 060210, EN 12831
  • TZ - modul pre výpočet tepelnej záťaže STN (ČSN) 730548
  • ÚK - modul pre návrh ústredného vykurovania (radiátory)
  • PDL - modul pre návrh podlahového vykurovania EN 1284
  • PPSS - modul pre vytvorenie plánu pokládky panelov pre suchý systém podlahového vykurovania
  • ČS+A - modul pre návrh čerpadlových skupín a anuloidov
  • BVS - modul pre návrh bytových výmenníkových staníc
  • STN+STR (VYK+CHL) - modul pre návrh stenového (STN) a stropného (STR) vykurovania a chladenia
  • KOM - modul pre návrh komínov
  • ZTI 2.0 - modul pre návrh ZTI (vnútorného vodovodu a vnútornej kanalizácie) - Nová verzia 2.0 (staršia verzia 1.0)