História a súčasnosť spoločnosti Atcon systems s.r.o.

Spoločnosť Atcon systems s.r.o. bola založená v roku 2003. Venuje sa vývoju grafického výpočtového softvéru TechCON pre oblasť TZB. Zabezpečuje poradenstvo, hotline a servis pre užívateľov programu, školenia a prezentácie programu.

Spoločnosť Atcon systems pôsobí v oblasti návrhu a vývoja softwaru od roku 1999. Zaoberá sa vývojom pôvodného softwaru pre oblasť TZB, ekonomického softwaru, softwaru rôzneho druhu na objednávku, internetových aplikácií, tvorbou a návrhom www stránok.

Ďalšími oblasťami činnosti je kompletný zákaznícky servis, školenia a poradenstvo pre softwarové produkty. Našimi hlavnými zákazníkmi sú okrem samotných projektantov aj firmy pôsobiace v oblasti stavebníctva a TZB.

Po prevratnej verzii 9.0 spoločnosť Atcon systems v súčasnosti prichádza na trh s novou verziou CAD systému TechCON - vo verzii 10.0 - univerzálnym softwarom určeným pre návrh a projekciu v oblasti vykurovania a zdravotechniky. Vrámci neustáleho vývoja projekčného softvéru TECHCON úzko spolupracuje s viacerými výrobcami vykurovacej a zdravotnej techniky zcelej Európy, a taktiež priamo s projektantami a projekčnými kanceláriami.