Architekt edition

1 730,00 €
bez DPH

Architekt edition   (verzia 10.0)

zakúpte si edíciu programu pre vykurovanie a zdravotechniku.

Architekt edition je kombinácia: Heating edition + Sanitary edition

Vrátane modulu Tepelné zisky je doplatok k cene:
+ 280 Eur (bez DPH) - pri zakúpení s novou licenciou
   
(370 Eur (bez DPH) - pri dokúpení neskôr ako rozširujúci modul k existujúcej licencii)

dícia obsahuje :

  • TS - modul pre výpočet tepelných strát STN 060210, EN 12831
  • ÚK - modul pre návrh ústredného vykurovania (radiátory)
  • PDL - modul pre návrh podlahového vykurovania EN 1284 - mokrý a suchý systém
  • PPSS - modul pre vytvorenie plánu pokládky panelov pre suchý systém podlahového vykurovania
  • ČS+A - modul pre návrh čerpadlových skupín a anuloidov
  • BVS - modul pre návrh bytových výmenníkových staníc
  • SALP - modul pre návrh stropných sálavých panelov (priemysel)
  • KOM - modul pre návrh komínov
  • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútorného vodovodu a cirkulácie
  • ZTI 2.0 - modul pre návrh vnútornej kanalizácie