Ako nainštalovať "Microsoft Access Database Engine"

Ako nainštalovať "Microsoft Access Database Engine":

Ak sa po spustení programu objaví nasledovné hlásenie:

Došlo ku chybe v Microsoft Access Database Engine na Vašom PC (pravdepodobne chybou v aktualizácii windows).

Pre opravu, kliknite na nasledovný odkaz a otvorte stránky Microsoft:
Microsoft Access Database Engine - donwload

1. zvoľte jazyk a stlačte stlačítko Download:

2. podľa verzie Vášho balíka office zvoľte 32 bitovú (1.riadok) alebo 64 bitovú (2.riadok) verziu súboru a stlačte tlačítko Next vpravo dole.

3. po stiahnutí súboru ho spustite a vykonajte inštaláciu.