TechCON X + BIM - (export projektu do IFC)

Podpora projektů pro BIM v programu TechCON X - již v prodeji !
Projekty vytvořené v TechCONu bude možné exportovat do formátu IFC.

Pro vyžádání ceníku nás kontaktujte na:

e-mail: obchod@techcon.sk
tel.:     +421 48/416 4196
           +421 2/4342 3999

Jak funguje BIM v TechCONu ?

Pokud máte obavu z přechodu na projekty v BIM, netrapte se !
Všechny projekty, které vytváříte v TechCONu, děláte v BIMu, aniž byste o tom věděli, již od roku 2014.

TechCON je totiž na principu BIMu postaven od základů:
1. celý projekt kreslíte vždy ve 3D
2. projekt skládáte z 3D objektů a každý je naplněn daty - tedy z BIM objektů.

Takže pro vytvoření projektu BIM v TechCONu nepotřebujete udělat vůbec nic.
Stačí Vám nakreslit projekt a odladit výpočty tak, jak to děláte pořád.
Následně odladěný projekt jednoduše exportuje do formátu IFC.
TechCON zkonvertuje celý projekt do objektů BIM a ty následně uloží do formátu IFC.

Co je formát IFC ?

Formát IFC je výměnný formát, určený pro projekty v BIMu.
Dá se importovat do programů jako jsou Revit, Allplan, Linear, ArchiCAD a pod.
a celou vaši soustavu tak můžete vložit do stávajících BIM projektů.
Projekt ve formátu IFC si také mohou Vaši klienti snadno zobrazit v různých bezplatných prohlížečích.
(jako např. Autodesk Viewer, SolidWorsk a pod.)

Jaké jsou výhody exportu z TechCONu oproti přímému vytvoření projektu např. v Revitu ?

Na rozdíl od projektu vytvořeného v Revitu, export z programu TechCON obsahuje v BIM objektech všechny dostupné údaje:

- Základní údaje objektu: patro, místnost, výšku od podlahy a pod.
- Aktuální výpočetní údaje objektu: teplota vody, průtok, rychlost proudění, nastavení ventilu a pod.
- Komplexní technické údaje objektu: drsnost potrubí, materiál, tepelná vodivost, výkony, součinitele a pod.

Pro každý BIM objekt v TechCONu je navíc možné:
- zvolit které vlastnosti se mají exportovat
- přidat libovolný počet vlastností pro každý BIM objekt nezávisle

 

Exportem do IFC to však nekončí !

Plán vývoje modulu BIM v programu TechCON:

1. Fáze – začátek roku 2023 Export projektu vytápění, vodovodu a kanálizace do formátu IFC
2. Fáze – rok 2024 Funkce pro řešení kolizí a obcházení potrubí, reálné výšky podlaží se zohladněním výšky konstrukcí podlah, meziúrovňová podlaží

 

Ukázka projektů exportovaných z TechCONu do IFC: