TechCON magazín

(CZ) TechCON magazín  je odborný časopis špecializovaný pre projektantov TZB, odbornú verejnosť a užívateľov programu TechCON. Pre užívateľov programu prinášame na jeho stránkach návody, postupy a odporúčania pri práci s TechCONom. Hlavnou náplňou časopisu sú odborné články zamerané na projektovanie TZB, poskytujúce informácie a odporúčania priamo od výrobcov a vedeckých kapacít pôsobiacich v tejto oblasti.
Medzi hlavných odborných partnerov časopisu patria: vedecké kapacity z STU Košice, STU Žilina, STU Bratislava, ako aj zo Slovenského ústavu technickej normalizácie (SÚTN). 

Periodicita: 2 x ročne
Aktuálny ročník: trinásty
ISSN: 1337-3013
Rozširovaný zdarma

Redakčná rada:
Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Böszörmenyi, CSc.
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.