Kontakt

(CZ)
ATCON SYSTEMS, s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava

tel.,fax: +421 2/4342 6321
e-mail: atcon@atcon.sk

IČO: 35866535
IČ DPH: SK2021745649

Oddelenia firmy :

Oddelenie technickej podpory a hotline
 tel.: 02/4342 6326
 e-mail: servis@techcon.sk , hotline@techcon.sk
 
Oddelenie obchodu a služieb
 tel.: Bratislava:           02/4342 3999
 tel.: Banská Bystrica: 048/416 4196
 e-mail: obchod@techcon.sk
 
Management firmy :
Konateľ spoločnosti
 Ing. Marek Cimmermann
 tel.: 02/4342 3999
 
Obchodný riaditeľ
 Mgr. Štefan Kopáčik
 tel.: 048/4164 196
 

TECHCON NA FACEBOOKU