Modul - Tepelná zátěž

(CZ) Modul ponúka výpočet tepelnej záťaže podľa STN (ČSN) 73 0548

Jednoduchosť a rýchlosť návrhu
Modul je založený na rovnakom princípe ako modul Tepelné straty,

Modul je plne prepojený s modulom Tepelné straty
Vy si vyberáte, či chcete počítať len tepelnú záťaž, tepelné straty, alebo obidve súčasne, konštrukcie pre záťaž a straty - vytvárate len raz.

Prisôsobivosť
Akákoľvek zmena v projekte je okamžite zapracovaná do výpočtu,

Po výpočte tepelnej záťaže môžete ihneď navrhnúť chladenie objektu
výsledky tepelnej záťaže sa automatický prenášajú do projektu pre návrh chladiacich systémov

Realistický výpočet tieňov
výpočet tieňov poskytuje presné výsledky oslnenia a zatienenia okien v každej hodine počas dňa

                                     VIDEO PREZENTÁCIA: