O programu TechCON

       CZ TechCON je moderný grafický výpočtový software určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows.  Je tvorený z viacerých navzájom prepojených programových modulov, napr.: Tepelné strat, Ústredné vykurovanie, Podlahové vykurovanie, Vnútporný vodovod a pod. Súčasťou programu je univerzálny modul Špecifikácia, ktorý spolupracuje s každým iným modulom.  

     Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania, návrh a dimenzovanie vnútrného vododu, kanalizácie, stenového vykurovania/chladenia a záverečnú špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

      TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

      Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.