Modul - Tepelné ztráty

(CZ)      Rozmery konštrukcií (stien, podlách, stropov a striech) preberá projektant priamo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čiaru preberie program jej tvar a vytvorí podľa neho stenu, ktorá sa zároveň prispôsobí strešnej konštrukcii. Rovnako jednoducho sa preberá aj tvar kriviek pri zadávaní podláh, stropov a striech. Plochy sú počítané z tvarov konštrukcií, ktoré preberá projektant priamo z pôdorysu. Vytvorenie stropu a strechy je možné jediným stlačením tlačítka, pričom sa skopíruje tvar podlahy. Strecha sa automaticky pripôsobuje zadaným strešným rovinám, čo výrazne uľahčuje výpočet podkrovných priestorov. Program automaticky vyhodnocuje miestnosti pod zadanou konštrukciou podlahy a prepočítava tepelné zisky, prípadne straty do aktuálnej miestnosti.

     V porovnaní s bežnými tabuľkovými programami na výpočet tepelných strát budov TechCON výrazne zjednodušuje a urýchľuje prácu.
Výpočet tepelných strát je možné vykonať v norme STN 060210 alebo v STN EN 12831.