TechCON X (9.0) - přehled nových funkcí

10.07.2019

CZ Zoznam funkcií TechCON X (verzia 9.0) 

Oficiálne vydanie verzie plánujeme na koniec leta 2019.
Vydaniu bude predchádzať reklamná kampaň, vrámci ktorej budeme projekantom prezentovať postupne všetky zásadné novinky tejto verzie.

Nová platforma TechCON X :    nový štýl práce v novom dizajne:

Nová verzia 9.0, je postavená na novej platforme TechCON X a bude svojím prevedením prelomová, prináša nový dizajn a vyrazné zjednodušenie práce !
Dôvodom vzniku tejto verzie je príprava programu na projekciu v BIM. Už v budúcom roku totiž plánujeme prípravu modulu pre export projektov do BIM.
Aby to šak malo zmysel, musel TechCON prejsť zásadnou rekonštrukciou, nakoľko projekty pre BIM sú náročné a v súčasných verziách by sa ťažko robili.
Pre urýchlenie kreslenia sme úplne zjednodušili napájanie telies a okruhov podlahového vykurovania/chladenia.
Pre rýchlu zmenu vlastností (a rýchly prehľad) celých častí projektu sme zaviedli pevné okno vlastností a doplnili rozsiahle prehľady plošných systémov.
Pre prípadné zmeny počas výstavby sme doplnili plne automatickú výmenu elementov bez odpojenia potrubí a automatickú výmenu armatúr na telesách.
Vzhľadom na veľké množstvo funkcií sme sprehľadnili celé ovládanie programu, umožnili meniť veľkosť dialógových okien podľa vašich potrieb.
Upravili program pre prácu na viacerých monitoroch a celkovo sme doladili a vylepšili možstvo existujúcich funkcií...

Nové prostredie a užívateľské rozhranie:

1. Úplne nový dizajn ovládacích panelov - Ribbony
Nová verzia prinesie úplne nový dizajn ovládacích panelov.
Staré a neprehľadné ovládacie panely nahradia ribbony. Nemusíte sa však obávať.
Vieme, že mnohé programy po prechode na ribbony sa stali neprehľadné a prekomplikované.
My sme na to išli citlivo. Zoskupili sme funkcie do prehľadných kategórií presne tak ako boli v paneloch nástrojov.
A aká je výhoda ?
2. Nové panely nástrojov v novom dizajne
Aj napriek výhodám ribbonov máte možnosť prepnúť zobrazenie do klasických panelov nástrojov.
Čakajú vás však nové panely, ktoré sa pohodlne presúvajú a po zmenšení okna sa vrátia vždy na svoje miesto.
 
3. Okno vlastnosti entít (property dialog) - nový štýl práce
Prináša nový štýl práce bez nutnosti otvárania okien vlastností a s okamžitým prehľadom o výsledkoch výpočtu.
Na ľavej (pravej) strane plochy pribudlo okno, ktoré zobrazuje podrobné vlastnosti označenej entity.
Napr. pre okruh podlahového vykurovania vidíte sytém, skladbu podlahy, výsledky výpočtu (tlak.stratu, dĺžku potrubia, rozostup ...) a ďalšie hodnoty. Všetky hodnoty môžete editovať a zmena sa hneď prejaví v projekte.
Po označení viacerých entít sa zobrazia ich spoločné vlastnosti, ktoré je možné tiež upraviť.
 
4. Zmena veľkosti okien
Zdajú sa Vám niektoré okná príliš malé ? Žiaden problém!
Dialógovým oknám už môžete pohodlne (klasicky natiahnutím myšou) nastaviť požadované rozmery, ktoré sa uchovajú.
 
5. Zobrazenie pre viac monitorov
Program je možné používať na viacerých monitoroch s ľubovoľnou kombináciou rozlíšenia bez defektov na pracovnej ploche.
Na jednotlivé monitory si môžete rozložiť aj dialógové okná, pričom si program zapamätá ich pozíciu aj pri ďalšom spustení.
 
6. Nový prenos licencie                                                                                                                                       (dostupné len pre plnú verziu)
Nový jednoduchší, bezpečný a pohodlný prenos licencie cez internet, bez párovania počítačov a chýb pri prenose licencie.

Globálne funkcie:

7. Výrazne urýchlená špecifikácia – už viac žiadne dlhé čakanie!
Výrazne sa urýchlilo načítanie údajov pre špecifikáciu. Okno špecifikácie sa otvorí doslova za pár sekúnd.
 
8. Archivácia produktov
Najväčší problém predošlých verzií bol fakt, že po zmazaní výrobku z databázy, už nebolo možné prepočítať staršie projekty.
Táto verzia však už produkty archivuje. To znamená že staršie projekty bez problémov správne prepočíta. Pokiaľ dokonca potrebujete v tomto projekte niečo zmeniť alebo pridať pôvodný produkt, nie je to problém. Môžete si totiž zobraziť aj produkty, ktoré boli  vyradené z predaja a doplniť ich bez problémov do projektu.
 
9. Trasovanie (uchytávanie k osi bodu)
Postojíte kurzorom na bode, program na danom mieste vloží nitkový kríž, ku ktorému sa uchytávajú čiary pri ďalšom kreslení.
Veľmi jednoducho tak môžete nakresliť čiaru, ktorá končí presne na osi zvoleného bodu.
 
10. Zoskupovanie hladín                                                                                                                                     (dostupné len pre plnú verziu)
Pre každé zoskupenie je možné zvoliť farbu zobrazenia alebo ho vypnúť. Umožňuje rozdeliť projekt do blokov, odlíšiť ich farebne alebo vypnúť zobrazenie.
 
11. Špecifikácia zvolenej časti projektu                                                                                                           (dostupné len pre plnú verziu)
Je možné vyšpecifikovať len časť projektu (podľa zoskupenia hladín).
- špecifikácia označenej časti - označením požadovanej časti projektu a jej priradením do nového zoskupenia hladín.
- špecifikácia vypočítanej časti – priradením vypočítanej časti do nového zoskupenia hladín
- špecifikácia nakreslenej časti – vytvorením nového zoskupenia a kreslením priamo od neho
 
12. Vkladanie blokov                                                                                                                                           (dostupné len pre plnú verziu)
Entity môžete zoskupiť do bloku. Takýto blok je možné uložiť do súboru a načítať a vložiť do iného projektu.
Bloky umožňujú:
- vložiť do projektu vybranú časť z iného projektu (v rámci jedného poschodia).
- vytváranie tabuliek s popisom a rohových pečiatok. Nakreslíte tabuľku zloženú s čiar a textov a zoskupíte ich do bloku.
  Po vložení do projektu môžete v tabuľke (bloku) jednoduchou funkciou zmeniť potrebné texty na nové.
 
13. Rýchle kopírovanie vlastností medzi entitami                                                                                          (dostupné len pre plnú verziu)
Zjednodušené kopírovanie vlastností medzi entitami tak ako ho poznáte napr. z Wordu.
Funkcia preberie a skopíruje vlastnosti hneď po kliknutí na entity.
 
14. Možnosť zadania vlastného firemného loga                                                                                             (dostupné len pre plnú verziu)
Môžete vložiť obrázok vlastného firemného loga, ktoré sa zobrazí v špecifikácii a ostatných výstupných dokumentoch.
 
15. Jednoduchá bodová modifikácia
Vylepšená bodová modifikácia – tak ako ju poznáte z iných CAD programov. Po kliknutí na bod alebo čiaru sa hneď presúva.
 
16. Nastavenie hrúbky čiar pre export do PDF
Pre každú farbu v projekte môžete nastaviť požadovanú hrúbku čiary v mm, ktorá sa zobrazí v PDF.
 
17. Automatická korekcia zlej pozície DXF
Pokiaľ je DXF umiestnené na príliš veľkých súradniciach (vzniká pri zlom exporte) program ho presunie na súradnice 0,0,0.
 
18. Modifikovateľné tabuľky výpočtov a návrhov (v dialógových oknách)
Tabuľky si môžete nastaviť podľa vlastných potrieb.
- zmena šírky stĺpcov sa uchová pri ďalšom otvorení okna
- je možné upraviť farby pre bunky tabuliek (kliknutím pravým tlačidla myši na hlavičku tabuľky alebo stlačením F12)
- rýchle označovanie: po zaškrtnutí políčka a podržaní CTRL sa označia všetky políčka medzi prvým a posledným označeným
- rýchle označovanie: po stlačení pravého tlačidla myši na stĺpci s zaškrtávacími políčkami je možne označiť všetko
 
19. Filter umožňujúci zobrazenie a skrytie výrobcov (pre elementy, potrubia, ventily, čerpadlá)
 
20. Pri aktivácii autosave sa neodznačia označené elementy

Vykurovacie a chladiace sústavy a kreslenie potrubí:

21. Výmena všetkých elementov (so zachovaním napojených potrubí)
V novej verzii je možné vymeniť akýkoľvek výrobok (navrhnutý v okne Vložiť zariadenie) za iný stlačením jedného tlačidla.
To znamená: radiátory, konvektory, kotle, rozdeľovače, čerpadlové skupiny, výmenníkové a meracie stanice.
A to všetko bez odpojenia potrubí! Dokonca pri zmene výšky alebo šírky výrobku, sa potrubia automaticky prispôsobia tak, aby ostali napojené. Potrubia sa odpoja len pri úplnej zmene typu (kde už prispôsobenie nie je možné), avšak program Vám ponúkne postupne všetky odpojené entity na dopojenie a vyznačí, na ktorý vývod z výrobku odpojené potrubie patrí.
 
22. Výmena sady armatúr na radiátore bez odpojenia potrubí
Funkcia vymení armatúry na radiátore pričom potrubia ostanú napojené. K odpjeniu dôjde len Pri úplnej zmene typu (kde už prispôsobenie potrubí nie je možné), avšak program Vám opäť ponúkne postupne všetky odpojené entity na dopojenie.
 
23. Automatické napájanie potrubí na elementy: VT, konvektory, rozdeľovače
Napájanie telies nebolo nikdy také jednouché. Program všetko spraví za vás, no vy máte stále všetko úplne pod kontrolou !
Automatické napájanie sa dá úplne parametrizovať. Na základe zadaných okrajových podmienok (dĺžka potrubí do strany, ku stene, od podlahy, rozostup) program vygeneruje trasu potrubí a element napojí.
- Automatické napojenie počas kreslenia potrubí:
Keď počas kreslenia potrubí postojíte kurzorom na elemente, zobrazí sa návrh trasy dopojenia potrubí, ktorý potvrdíte jedným klíkom a trasu zakreslí program.
- Automatické napojenie označených elementov na zvolené potrubie:
Označíte požadované elementy a potrubie. Program vygeneruje pripojovacie potrubia a dopojí elementy na potrubie na základe zadaných parametrov
- Automatické napojenie označených elementov na najbližie potrubie:
Označíte požadované elementy, zadáte vzdialenosť v rámci ktorej program vyhľadá potrubia a elementy napojí.
Využitie:
- Napojenie VT na stúpačku  (v zvolenej vzdialenosti od stúpačky)
- Napojenie VT na potrubie v podlahe (v zvolenej vzdialenosti od potrubia)
- Automatické napojenie všetkých VT na potrubia v poschodí
Označíte celé poschodie a stlačíte tlačítko napojiť. Program zohľadnuje parameter maximálnej vzdialenosti VT od potrubia.
 
24. Okno: Návrh radiátorov:
Nový návrh pomocou filtrov ponúka úplne nové možnosti.
– zoznam najčastejšie používaných radiátorov:
Program automaticky vytvára zoznam radiátorov, ktoré navrhujete najčastejšie a zobrazuje ich v samostatnom okne.
Zoznam týchto radiátorov je menší, čím sa výrazne zjednoduší preklikávanie v zozname pri návrhu rôznych typov radiátorov.
– možnosť zvoliť, ktoré radiátory (kotly a iné elementy) sa vložia do projektu
Zaškrtnutím políčka môžete vybrať, ktoré radiátory sa vložia do projektu (program ich nebude vkladať všetky naraz)
– filtre pre označovanie radiátorov
Je možné označiť radiátory podľa typu, rozmerov, osadených armatúr. Môžete si vybrať či v miestnosti, na poschodí alebo v celom projekte.
- možnosť návrhu, kopírovania a mazania armatúr na VT + zobrazenie informácie či má VT osadené armatúty
Uvedené akcie sa vykonajú pre VT označené s možnosťou využitia uvedených filtrov
- možnosť návrhu regulácie pre radiátory
 
25. Zadanie opravného súčiniteľa pre radiátory
Môžete zvoliť výšku parapetu, zákryt, pozíciu od okna a program navrhne opravný súčiniteľ (zníženie výkonu).
 
26. Nové prerobené dialógové okno pre návrh VT podľa okna
V okne sa zobrazujú všetky potrebné parametre pre návrh, ako napr. výkon telesa pri danej dĺžke okna.
 
27. Optimalizácia prehľadávania stromu v okne Vyber výrobok
Výrazne urýchlené otváranie okna s návrhom radiátorov – pri veľkom počte navrhnutých radiátorov
 
28. Info bublina pre radiátory zobrazuje aj zoznam armatúr v napojenej sade
 
29. Zarovnávanie elementov ku čiare pri všetkých spôsoboch uchytávania
 
30. Kreslenie viacerých potrubí v presnej v vzdialenosti od steny
Pomocou tejto funkcie môžete jednoducho zakresliť viacero potrubí naraz v presnej vzdialenosti od steny.
Zadáte počet potrubí, rozostup a vzdialenosť od steny.
 
31. Možnosť vypnutia/zapnutia preberania materiálu potrubia po napojení na existujúce potrubie
 
32. Predĺženie spojenie, orezanie potrubí za predpokladu, že nie sú v rovine
 (dokreslí sa zvislé potrubie ktoré vyrovná výškový rozdiel)

 
33. Zobrazenie tvaroviek pre špecifikáciu
Zobrazenie značiek na potrubí v projekte (podobne ako žlté kocky), ktoré ukážu aký typ tvaroviek bude použitý pre špecifikáciu (koleno, oblúk, voľné položenie). Značky sú farebne odlíšené podľa typu tvarovky.
 
34. Okno vlastnosti potrubí
V okne pribudol obrázok potrubia a popis výrobku.
 
35. Označenie potrubí a elementov pre ktoré sa vykonal posledný výpočet
Vhodné pre kontrolu sústavy, ktoré jej časti sa spočítali a ktoré nie.
 
36. Označenie VT rovnakých rozmerov a označenie VT rovnakých rozmerov a rovnakou sadou armatúr
 
37. Prehľad VT podľa navrhnutých typov v projekte

Popisy, texty a tabuľky:

38. Nové popisy ventilov, čerpadiel a iných armatúr
Do projektu sa vkladá len skrátený popis, ktorý sa vytvára automaticky.
Podrobný názov sa zobrazuje len v tabuľke ktorú je možné vložiť do projektu.
Tabuľka pre popisy bola rozdelená na: vykurovacie a chladiace elementy, ventily, čerpadlá, iné armatúry.
V prípade rovnakých skrátených popisov sa tieto v tabuľke automaticky odlíšia očíslovaním, alebo manuálnym prepísaním.

 
39. Možnoť zmeny názvu skráteného popisu                                                                                                  (dostupné len pre plnú verziu)
Názov skráteného popisu je možné jednoducho zmeniť pre každý typ ventilu alebo armatúry. Tento názov sa pre danú armatúru uloží a vždy použije. Možné je upraviť už aj názvy popisov pre ventily na radiátoroch, pre čerpadla a iné armatúry.
 
40. Nové možnosti popisu                                                                                                                                     (dostupné len pre plnú verziu)
Pribudli nové možnosti popisu: (pre čerpadlo: prietok, dopravná výška; pre ventil: prietok, rýchlosť)
 
41. Označovanie popisov pre rovnaký typ ventilov
Po označení textu popisu na ventile je možné zvoliť označenie všetkých popisov pre ventily toho istého typu.
 
42. Možnosť meniť uhol popisu na radiátoroch
 
43. Možnosť upraviť veľkosť a farbu písma pre rezy
Zmena písma zvlášť pre: poschodie, číslo stúpacích potrubí, popis zariadení, ventilov, dimenzie, kóty, legendu kanalizácie.
 
44. Ukladanie nastavenia obsahu tabuľky miestností do projektu a pre ďalšie spustenie programu

Plošné vykurovanie a chladenie:

45. Automatické napojenie potrubí na okruhy podlahy, steny a stropu
Je pre Vás pracné kreslenie potrubí od rozdeľovača k okruhom ? Tomu je už koniec!
Funkcia automaticky zakreslí trasu potrubí od zvoleného rozdeľovača po každý označený okruh.
Označíte rozdeľovač, zadáte rozloženie potrubí v chodbách, označíte požadované okruhy a o ostatné sa postará program.
 
46. Prehľad použitých systémov pre plošné prvky
Podobne ako obľúbená funkcia prehľad potrubí, ponúka táto funkcia prehľad všetkých použitých systémov v projekte.
Plošným prvkom v projekte (podlaha, stena, strop) môžete hromadne zmeniť systém, potrubie a okrajové podmienky.
Jendotlivé systémy ďalej môžete zobraziť v projekte rôznymi farbami pre prehľad, kde sú použité.
 
47. Prehľad skladieb podláh pre plošné prvky
Funkcia ponúka prehľad všetkých použitých skladieb podláh v projekte (na plošných prvkoch).
Plošným prvkom v projekte (podlaha, stena, strop) môžete hromadne zmeniť skladbu podlahy.
Jendotlivé skladby podláh ďalej môžete zobraziť v projekte rôznymi farbami pre prehľad, kde sú použité.
 
48. Zmena okruhu na prechodovú plochu
Po označení okruhu ho môžete jedným klikom zmeniť na prechodovú plochu.
 
49. Zmazanie okruhu, ktorý celý prekryje prechodová plocha
V prípade ak celý okruh zakryje prechodová plocha, program ho zmaže. Tieto okruhy je možné zase obnoviť.
 
50. Zvýraznenie okruhov podľa zóny
Pre získanie prehľadu, ktoré okruhy patria do spoločnej zóny, program okruhy v jednej zóne zvýrazní hrubou čiarou.
 
51. Kontrola korektnosti kresleného potrubia alebo plošného systému
Pri kreslení potrubia alebo plošného systému program skontroluje či ste máte nastavený planý výrobok.
Zväčša sa tento problém zistil až pri spustení výpočtu, keď je všetko už zakreslené, čo je neskoro.
 
52. Ponuka výberu rúrky alebo plošného systému pri aktivácii funkcie
Po aktivácii funkcie pre zadávanie potrubia alebo plošného systému, program najprv zobrazí okno pre voľbu výrobku.
Túto funkciu je možné vypnúť.
 
53. Vlastný názov rúrky a systémovej dosky pre tabuľky                                                                             (dostupné len pre plnú verziu)
Pre tabuľky popisujúce plošné systémy v projekte, je možné zadať vlastný názov rúrky a systémovej dosky, ktorý nahradí pôvodný názov z databázy.
 
54. Spojenie okruhov v jednej miestnosti
Pre výpočet je možné spojiť už aj okruhy v rámci jednej miestnosti do jednej vykurovacej slučky.
 
55. Integrovaná okrajová zóna – možnosť zadať aj do tvaru L a U
 
56. Inteligentné riešenie pre pripojovacie potrubia pre panely suchého systému Stena a Strop
- automatické nastavenie pripojovacieho potrubia podľa potrubia v panely STR a STN
- automatická zmena pripojovacieho potrubia pre panel podľa potrubia ktoré je v panely STR a STN (pri výpočte )
- kontrola maximálnej možnej dĺžky potrubia pripojovacieho potrubia pre panel
- vyradenie pripojovacieho potrubia do špecifikácie a tlakových strát.

Tepelné straty:

57. Tepelné straty – zobrazenie mapy s regiónmi
Pre výber lokality vo výpočte tepelných strát je možné zobraziť mapu a lokalitu vybrať kliknutím na región v mape.
 
58. Prehľad a listovanie miestnosťami tepelných strát v okne zmena údajov
Šípkami do strán je možné meniť editovanú miestnosť , prípadne ju vybrať zo zoznamu
 
59. Prehľadná úprava parametrov pre viac miestností a konštrukcií
Pravé okno vlastností pre tepelné straty prináša úplne nové možnosti.
V pravom okne sa zobrazujú vlastnosti označených miestností (alebo konštrukcií). V prípade rovnakých hodnôt je v bunke zobrazené číslo, pokiaľ sa hodnoty líšia zobrazia sa ***. Zmenou údaju, sa údaj nastaví všetkýcm označeným miestnostiam (alebo konštrukciám).
 
60. Možnosť zobrazenia bytov zo všetkých poschodí pri priraďovaní miestností do bytu

Optimalizácie vylepšenia:

- Pri spojení potrubí a bodov napojenia a nepredlžuje potrubie bodu napojenia ale vytvára sa nová rúrka
- Napojenie dvojicou potrubí na panel suchého systému Strop a Stena
- Detekcia chybného napojenia prívodného potrubia do spiatočky a naopak
- Zoradenie miestností tepelných strát v návrhovom okne abecedne
- Vylepšené spájanie viacerých potrubí (program rieši kolízie aby sa nekrižovali prívod a spiatočka)

Nový modul:   Veľké kotolne                                                                   (dostupné len pre plnú verziu)

Modul umožňuje zapojenie viacerých kotlov do kaskády. Využíva zatiaľ produkty Meibes a Viessmann.
Modul umožňuje výpočet sústavy pri zapojení kotlov do kaskády, návrh a posúdenie kaskádového zberača,
anuloidu, rozdeľovačov a čerpadlových skupín pre väčšie systémy. V prípade ak niektorý prvok nevyhovuje, program
ho nahradí vhyhovujúcim.

ZTI:

61. Zobraziť nenapojené potrubia na vodovod
Funkcia skontroluje, či je zariaďovací predmet korektne pripojený. Pri chybe, zvýrazní miesto krúžkom v projekte.
 
62. Prehľad potrubí aj pre vodovod a kanalizáciu
Okno prehľad potrubí bolo doplnené aj pre moduly vodovod a kanalizácia
 
63. Zobrazenie prehľadu úsekov výpočtu (bez nutnosti spustenia výpočtu) pre vodovod a kanalizáciu

Nový modul:   Prečerpávanie kanalizácie a kanalizačné šachty

Modul umožňuje návrh a posúdenie prečerpávacích zariadení pre kanalizáciu.
Rieši dimenzovanie výtlačného potrubia a posúdenie výtlaku čerpadla na základe prietoku a tlakových strát.
Modul ďalej ponúka a návrh kanalizačných šácht, ich zakreslenie do sústavy pre výpočet a špecifikáciu prvkov šachty.
Prečerpávacie zariadenia sú k dispozícii od firiem Grundfos, Willo, Ksb. Kanalizačné šachty od firmy Osma.
 
 
 
 
Aktulizované 8.7.2019