Firemné verzie programu TechCON

      Vydané inštalácie

Verzia 8.0, 8.1, 8.2     (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10)
Firma Pre krajinu Verzia programu (na stiahnutie) MODULY Číslo aktualizácie Dátum vydania Podpora
(2017)
REHAU (ZTI 2.0) SK RauCAD/TechCON 8.2 TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A
STN+STR (VYK+CHL), ZTI 2.0
(PDL-TAB)
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
REHAU (ZTI 2.0) CZ RauCAD/TechCON 8.2 TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A
STN+STR (VYK+CHL), ZTI 2.0
(PDL-TAB)
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
IVAR CS (ZTI 2.0) SK TechCON 8.2 ICS TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A, BVS
STN (VYK+CHL), ZTI 2.0
(PDL-TAB FULL)
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
IVAR CS (ZTI 2.0) CZ TechCON 8.2 ICS TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A, BVS
STN (VYK+CHL), ZTI 2.0
(PDL-TAB FULL)
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Giacomini (ZTI 1.0) CZ TechCON-GiacoCAD 8.1 TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A
STN+STR (VYK+CHL), ZTI 1.0
(PDL-TAB)
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Uponor SK TechCON UPONOR 8.0 TS, ÚK, PDL
STN+STR (VYK+CHL)
Patch 21 19.12.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky


Verzia 7.0, 7.1, 7.2     (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10)
Firma Pre krajinu Verzia programu (na stiahnutie) MODULY Číslo aktualizácie Dátum vydania Podpora
(2017)
MEIBES
(+produkty Flamco)
SK TechCON MEIBES 7.0 TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A, BVS, KOTOLNE Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
MEIBES
(+produkty Flamco)
CZ TechCON MEIBES 7.0 TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A, BVS, KOTOLNE Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Giacomini SK TechCON-GiacoCAD 7.0 TS, ÚK, PDL Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
FV PLAST SK TechCON-FVCAD 7.2 TS, ÚK, PDL
VOD 2.0
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
FV PLAST CZ TechCON-FVCAD 7.2 TS, ÚK, PDL
VOD 2.0
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Danfoss SK TechCON 7.0 DA TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A, BVS
STN+STR (VYK+CHL)
CHLADENIE
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Osma (ZTI 2.0) SK TechCON-OSMACAD 7.2 KAN 2.0 Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Osma (ZTI 2.0) CZ TechCON-OSMACAD 7.2 KAN 2.0 Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Herz,Certima,USSKE SK TechCON 7.1 HzU TS, ÚK, PDL, ČS+A
ZTI 1.0
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Honeywell SK TechCON-HoneywellCAD 7.0 TS, ÚK, PDL Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Viega SK TechCON 7.2 VIEGA TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A
VOD 2.0
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Viega CZ TechCON 7.2 VIEGA TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A
VOD 2.0
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
Schütz CZ TechCON 7.0 SCHUETZ TS, ÚK, PDL
(PDL-TAB)
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Buderus - Schütz SK TechCON 7.0 BS TS, ÚK, PDL Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Univenta SK TechCON 7.0 UN TS, ÚK, PDL, PPSS, ČS+A
STR (VYK+CHL)
(PDL-TAB)
Patch 21 15.12.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline


Verzia 6.0, 6.1, 6.2     (XP, Vista, Windows 7, Windows 8)
Firma Pre krajinu Verzia programu (na stiahnutie) MODULY Číslo aktualizácie Dátum vydania Podpora
(2015)
Vaillant Protherm SK TechCON 6.0 VP TS, ÚK, PDL Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Bezplatný Hotline
VOGEL&NOOT/PURMO SK TechCON-VOGELNOOT 6.0 TS, ÚK, PDL, ČS+A
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
VOGEL&NOOT/PURMO CZ TechCON-VOGELNOOT 6.0 TS, ÚK, PDL, ČS+A
Patch 21 27.10.2017 Aktualizácie DB
Opravné balíky
Brilon SK TechCON Brilon 6.0 TS, ÚK, PDL, ČS+A, BVS
KOM
Patch 17 28.9.2016 BEZ PODPORY
(ZTI 2.0 - nová, výrazne zdokonalená verzia modulu ZTI)

Verzia 5.0, 5.1, 5.2     (XP, Vista, Windows 7)      - Ukončená podpora !
Firma Pre krajinu Verzia programu (na stiahnutie) MODULY Číslo aktualizácie Dátum vydania Podpora
(2015)
U.S.Steel Košice SK TechCON 5.0 USSKE TS, ÚK Patch 13 22.8.2014 BEZ PODPORY
Oventrop SK TechCON 5.0 OVENTROP TS, ÚK, PDL Patch 12 9.11.2013 BEZ PODPORY
Geberit SK TechCON 5.2 GEBERIT ZTI 2.0 Patch 12 9.11.2013 BEZ PODPORY


Verzia 4.0B, 4.1B, 4.2B     (XP, Vista)      - Ukončená podpora !
Firma Pre krajinu Verzia programu (na stiahnutie) MODULY Číslo aktualizácie Dátum vydania Podpora
(2015)
Brilon CZ TechCON Brilon 4.0B TS, ÚK, PDL, BVS
KOM
Patch 13 22.8.2014 BEZ PODPORY
Honeywell CZ TechCON-HoneywellCAD 4.0B TS, ÚK, PDL Patch 13 22.8.2014 BEZ PODPORY
Viessmann SK TechCON-VITODESK 4.0B TS, ÚK, PDL Patch 12 9.11.2013 BEZ PODPORY
Viessmann CZ TechCON-VITODESK 4.0B TS, ÚK, PDL Patch 12 9.11.2013 BEZ PODPORY
WOLF SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK TechCON 40B WOLF TS, ÚK, PDL Patch 13 22.8.2014 BEZ PODPORY
WOLF ČESKÁ REPUBLIKA CZ TechCON 40B WOLF TS, ÚK, PDL Patch 13 22.8.2014 BEZ PODPORY


Vysvetlivky k názvom modulov:

TS - modul pre výpočet tepelných strát
ÚK - modul pre návrh ústredného vykurovania (radiátory)
PDL - modul pre návrh podlahového vykurovania
PPSS - modul pre vytvorenie plánu pokládky panelov pre suchý systém podlahového vykurovania
ČS+A - modul pre návrh čerpadlových skupín a anuloidov
BVS - modul pre návrh bytových výmenníkových staníc
STN+STR (VYK+CHL) - modul pre návrh stenového (STN) a stropného (STR) vykurovania a chladenia
KOM - modul pre návrh komínov
ZTI 2.0 (1.0) - modul pre návrh ZTI (vnútorného vodovodu a vnútornej kanalizácie) - Nová verzia 2.0 (staršia verzia 1.0)
VOD 2.0 (1.0) - modul pre návrh len vnútorného vodovodu - Nová verzia 2.0 (staršia verzia 1.0)
KAN 2.0 (1.0) - modul pre návrh len vnútornej kanalizácie - Nová verzia 2.0 (staršia verzia 1.0)
PDL-TAB - modul - tabulkový výpočet podlahového vykurovania (zjednodušená verzia)
PDL-TAB FULL - modul - tabulkový výpočet podlahového vykurovania (kompletná verzia)