TechCON 2016 (verzia 8.0) - program, ktorý si teraz môže dovoliť každý !      Cenník programu platný od 1.3.2017   


Ceny s alternatívou pre každého !  Stačí si už len vybrať ... PREDAJ - SPLÁTKY - PRENÁJOM


  1. Chcete si kúpiť plnú verziu bez obmedzení databázy a funkcií ?
  2. Máte záujem len o niektoré moduly ?
  3. Zdá sa Vám veľa, zaplatiť celú sumu naraz ?
  4. Máte tento rok viac zákaziek a pomohla by Vám plná verzia ?
  5. Potrebujete plnú verziu len jednorazovo, pre jednu zákazku ?
 
 1. Chcete si kúpiť plnú verziu bez obmedzení databázy a funkcií ? PREDAJ horeCenník programu TechCON 2016 (verzia 8.0):
TechCON 2016 Zoznam modulov Cena novej verzie
EUR (bez DPH)
Cena novej inštalácie 2. až 5. inštalácia (zľava -20%)
 Professional edition     Komplet 1 730 1 385
 Architekt edition Heating edition + Sanitary edition 1 530 1 225
 Heating PLUS edition     Heating edition + STN,STR + CHLADENIE + SALP 1 430 1 145
 Heating edition TS + ÚK + PDL + BVS + KOM 1 190 950
 Sanitary edition KAN + VOD 790 630

Pri zakúpení edície heating edition a vyššie, máte zdarma úvodné internetové školenie formou webináru.
Školenie je rozsahu 1 hod. (pre heating a heating PLUS edition) a 1.5 hod. pre vyššie edície.


Cenník za upgrade programu z verzií Revolution a Unlimited na TechCON 2016 (verzia 8.0):
TechCON 2016 Zoznam modulov Cena za upgrade z verzie Unlimited
EUR (bez DPH)
Cena za upgrade z verzie Revolution
EUR (bez DPH)
Upgrade z Professional edition Upgrade z Architekt edition Upgrade z Heating edition Upgrade z Architekt edition Upgrade z Heating edition
 Professional edition     Komplet 595
(UPG)
845
(UPG+WCC)
1 120
(UPG+WCC+SAN)
995 845
(UPG+WCC)
1 270 1 120
(UPG+WCC+SAN)
 Architekt edition Heating edition + Sanitary edition - 595
(UPG)
945
(UPG+SAN)
745 595
(UPG)
1 095 945
(UPG+SAN)
 Heating PLUS edition     Heating edition + STN,STR + CHLADENIE + SALP - - 845
(UPG+WCC)
- 995 845
(UPG+WCC)
 Heating edition TS + ÚK + PDL + BVS + KOM - - 595
(UPG)
- 745 595
(UPG)
 Sanitary edition KAN + VOD 215
(UPG zo Sanitary edition)

Cenník pre rozšírenie programu TechCON o modul (pri zachovaní pôvodnej verzie):
Dokúpenie modulu Obsah modulu Cena pre verziu TechCON 2016
EUR (bez DPH)
Cena pre verziu Unlimited
EUR (bez DPH)
Cena pre verziu Revolution
EUR (bez DPH)
Heating edition Heating edition Heating edition
 WCC - modul Wall & Ceiling    STN,STR + CHLADENIE 250 250 250
 SAN - modul Sanitary KAN + VOD 350 350 350
 TZ - modul Tepelné zisky (iba pre edíciu HEATING PLUS a vyššie) 350 350 350


 
 2. Máte záujem len o niektoré moduly ? PREDAJ horeCenník samostatných modulov programu TechCON 2016:
Označenie modulu Popis modulu Cena modulu
EUR (bez DPH)
Cena novej inštalácie Cena za upgrade
 TS  Tepelné straty (EN 12831, 060210) 300 -
 PDL  Podlahové vykurovanie/chladenie (CAD+TAB)+ 5 vyk.telies 600 350
 PDL-TAB  Podlahové vykurovanie - Tabuľkový výpočet 400 200
 STN+STR+CHLADENIE  Stenové a stropné vykurovanie a chladenie     350 250
 ÚK  Ústredné vykurovanie (Radiátory,BVS) 600 350
 SALP  Návrh stropných (priemyselných) sálavých panelov 400 -
 KOM  Návrh spalinových systémov (EN 13384-1,2) 350 -
 KAN  Vnútorná kanalizácia 500 -
 VOD  Vnútorný vodovod 500 -
 ŠPEC*  Špecifikácia a cenová kalkulácia* 300 -
* všetky uvedené moduly obsahujú aj modul ŠPEC

 
 3. Zdá sa Vám veľa, zaplatiť celú sumu naraz ? SPLÁTKY horeVyužite nákup na splátky BEZ NAVÝŠENIA !!! - rozložte platbu až na 4 mesiace:
(po ukončení splátok je účtovaný poplatok 30 Eur za prevod licencie.)

TechCON 2016 Možný počet splátok Nová inštalácia mesačná splátka
EUR (bez DPH)
Možný počet splátok Upgrade z verzie Unlimited Heating edition
Možný počet splátok Upgrade z verzie Unlimited Architekt edition
 Professional edition 4 433 4 280 3 282
 Architekt edition 4 383 4 237 2 298
 Heating PLUS edition 4 358 3 282 - -
 Heating edition 3 397 2 298 - -
 Sanitary edition 2 395 - - - -
Označenie Modul Mesačná splátka (2x)
EUR (bez DPH)
 TS  Tepelné straty (EN 12831,060210) -
 PDL  Podlahové vykurovanie (CAD+TAB) + 5 vykurovacích telies 300
 PDL-TAB  Podlahové vykurovanie - Tabuľkový výpočet 200
 STN+STR (VYK+CHL)  Stenové a stropné vykurovanie a chladenie -
 ÚK  Ústredné vykurovanie (Radiátory,BVS) 300
 SALP  Návrh stropných (priemyselných) sálavých panelov -
 KOM  Návrh spalinových systémov (EN 13384-1,2) -
 KAN  Vnútorná kanalizácia 250
 VOD  Vnútorný vodovod 250


* moduly PDL, PDL-TAB, ÚK, KOM, KAN, VOD obsahujú už aj modul ŠPEC

 
 4. Máte tento rok viac zákaziek a pomohla by Vám plná verzia ? PRENÁJOM horePrenajmite si a vyskúšajte plnú verziu na 12 mesiacov s možnosťou odkúpenia:

TechCON 2016 Cena (12 mesiacov)
EUR (bez DPH)
Odkúpenie**
EUR (bez DPH)
 Professional edition 880 1023
 Architekt edition 790 893
 Heating PLUS edition 750 823
 Heating edition 640 669
 Sanitary edition 410 459


** verziu prenajatú na 12 mesiacov je možné na konci prenájmu odkúpiť za uvedený doplatok s navýšením oproti základnej cene o 10%.

 
 5. Potrebujete plnú verziu len jednorazovo, pre jednu zákazku ? PRENÁJOM horePrenajmite si plnú verziu len na potrebnú dobu:

Verzia Doba prenájmu / Cena
EUR (bez DPH)
14 dni
(ver. Promotion)
1 Mesiac
(bez obmedzení)
3 Mesiace
(bez obmedzení)
 Professional edition 99 220 500
 Architekt edition - 190 440
 Heating PLUS edition - 170 410
 Heating edition - 120 300
 Sanitary edition - 90 20 0