TechCON 2016 (verzia 8.0) - plná verzia programu (cesta komplexného riešenia...)
 
O programe TechCON

- Prehľad nových funkcií verzie TechCON 2016 (SK)
- Prehľad nových funkcií verzie TechCON 2016 (CZ)

- Podrobný popis nových funkcií verzie TechCON 2016


Rozdiely medzi plnou verziu a firemnými verziami:

- Základné rozdiely vo funkciách a moduloch ...

- Rozdiely v databáze produktov (Slovenská verzia) ...

- Rozdiely v databáze produktov (Česká verzia) ...


Chcem si objednať TechCON 2016

Aktuálny cenník - ceny s alternatívou pre každého...

Služby a podpora