TechCON magazín je odborný časopis špecializovaný pre projektantov TZB, odbornú verejnosť a užívateľov programu TechCON. Pre užívateľov programu prinášame na jeho stránkach návody, postupy a odporúčania pri práci s TechCONom. Hlavnou náplňou časopisu sú odborné články zamerané na projektovanie TZB, poskytujúce informácie a odporúčania priamo od výrobcov a vedeckých kapacít pôsobiacich v tejto oblasti.
Medzi hlavných odborných partnerov časopisu patria: vedecké kapacity z STU Košice, STU Žilina, STU Bratislava, ako aj zo Slovenského ústavu technickej normalizácie (SÚTN).

Periodicita: dva krát ročne
Aktuálny ročník: trinásty
ISSN: 1337-3013
Rozširovaný zdarma

Redakčná rada:
Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Böszörmenyi, CSc.
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2017

Jún 2017 / I

December 2017 / II
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2016

Jún 2016 / I

December 2016 / II
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2015

Jún 2015 / I

November 2015 / II
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2014

Jún 2014 / I

Október 2014 / II

December 2014 / III
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2013

Máj 2013 / I

Október 2013 / II

December 2013 / III
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2012

Marec 2012 / I

Júl 2012 / II

November 2012 / III
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2011

Marec 2011 / I

August 2011 / II

November 2011 / III
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2010

Január 2010 / I

Marec 2010 / II

Jún 2010 / III

September 2010 / IV (dvojčíslo)
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2009
      Slovenské vydanie


Január 2009 / I

Marec 2009 / II

Jún 2009 / III


September 2009 / IV


November 2009 / V
  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2008
      Slovenské vydanie


Január 2008 / I

Marec 2008 / II

Máj 2008 / III

Júl 2008 / IV


September 2008 / V


November 2008 / VI

  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2007
      Slovenské vydanie


Január 2007 / I

Marec 2007 / II

Máj 2007 / III

Júl 2007 / IV


September 2007 / V


November 2007 / VI

  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2006
      Slovenské vydanie


Január 2006 / I

Marec 2006 / II

Máj 2006 / III

Júl 2006 / IV


September 2006 / V


November 2006 / VI
      České vydanie


Duben 2006 / I

Září 2006 / II


  Publikácie časopisu TechCON magazín - rok 2005
      Slovenské vydanie


August 2005 / I

November 2005 / II
      České vydanie


Srpen 2005 / I

Prosinec 2005 / II